Redactie

Medewerkers: T. Woodfarmer, A. Ducornet
Eindredactie: J. S-Dam

Disclaimer:
Alle inhoud op deze website strookt op GEEN enkele manier met de realiteit. "Groeten uit Sjinka Poenka" kan NIET verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken tegen wetten die in de werkelijkheid wel schijnen voor te komen.

The entire content on this website is in NO way consistent with reality. "Groeten uit Sjinka Poenka" can NOT be held responsible for offenses against laws that in reality does seem to occur.

© Groeten uit Sjinka Poenka A Division of Purrr: The Avengers- De Wrekers